Dyrektor Naczelny

mgr Piotr Kagankiewicz

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Andrzej Kałmuk

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

mgr inż Beata Kowalska

Z-ca Dyrektora ds. administracyjno – finansowych

mgr Iwona Skalik

Naczelna Pielęgniarek

mgr Bożena Łuszczyńska