Dyrektor Naczelny

mgr Piotr Kagankiewicz

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Artur Flejterski

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

mgr inż Beata Kowalska

Z-ca Dyrektora ds. administracyjno – finansowych

mgr Iwona Skalik