UWAGA !!! W dniach 07.01.2022 i 08.01.2022 Pracownia Mikrobiologii nie przyjmuje badań ambulatoryjnych.

Szpital Powiatowy w Radomsku zatrudni pielęgniarki i położne. Aktualnie pilnie poszukujemy pielęgniarek „OIOM” do pracy z pacjentami COVID – zatrudniony personel otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Szczegółowe informacje na temat zatrudnienia można uzyskać w dziale Kadr – kontakt tel. 44 685 47 10 lub e-mail : kadry@szpital.biz.pl . Kontaktować się można również za pośrednictwem formularza dostępnego z…

Szpital Powiatowy w Radomsku ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć. Wymagane kwalifikacje kandydata – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. (Dz. U. Nr 151, poz….

W chwili obecnej dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej poszukujemy kandydatek/ów na stanowisko: Technik Elektroradiologii. Do obowiązków nowo zatrudnionej osoby będzie należało: wykonywanie badań diagnostycznych RTG, TK, densytometrii kostnej w oparciu o ustalone procedury, przestrzeganie zasad Ochrony Radiologicznej Pacjenta oraz zasad Kontroli Jakości; prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej dotyczącej wykonanych badań, obsługa aparatury diagnostycznej i dbałość o…

Szpital Powiatowy w Radomsku współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 W dniu 30.06.2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał z Ministerstwem Zdrowia umowę na realizacje projektu pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa…

Podaję do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały Nr 2/03/2020 z dnia 16.03.2020r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Nasze Zdrowie Pomóż Innym, Pomóż Sobie” podjęto decyzję o likwidacji ww. Stowarzyszenia wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211135 i otwarciu likwidacji. Informacja o otwarciu likwidacji została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sadu Rejonowego dla…

UWAGA !!! W dniach 29.01.2021 oraz 01.02.2021 punkt pobrań Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej będzie nieczynny z powodu budowy poczekalni (wiaty) dla pacjentów oczekujących na pobranie krwi.

Apel Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego Wychodząc naprzeciw sytuacji epidemicznej i kierując się odpowiedzialnością za nasze wspólne bezpieczeństwo, uprzejmie informuję o akcji: „Włącz się do walki z koronawirusem – zgłoś się pod numerem telefonu 539 145 915”. Działanie, polegające na uruchomieniu linii specjalnej, adresowane jest do wszystkich przedstawicieli personelu medycznego, dla których solidarność i chęć niesienia…

Pandemia koronawirusa spowodowała wiele zmian w funkcjonowaniu naszego szpitala. Dotyczą one nie tylko przyjęć na oddziały, ale także punktu drive-thru (mobilnego punktu wymazowego). Mobilny punkt pobrań wymazów będzie działał od godz. 14.00 do godz. 17.00 na terenie Powiatowego w Radomsku przy ulicy Jagiellońskiej 36, w okolicy Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego (z tyłu budynku szpitala). Od czwartku 22…

Page 1 of 71 2 3 7

Telefon alarmowy        999 / 112