Oddział Internistyczny

dr n.med. Grzegorz Gradowski

Oddział Chirurgiczny ogólny

dr n.med. Sławomir Nowerski

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

lek. med. Bernardeta Kołodziejczyk

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

lek. Stefan Zejda

Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć

lek. med. Paweł Frieman

Oddziału Neonatologii

dr med. Anna Mączko

Oddział Reumatologiczny

lek. med. Joanna Droś

Oddział Kardiologiczny z salą IOK

lek. med. Piotr Kazimierczak

Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej

lek. Beata Zyzik

Oddział Otolaryngologiczny

dr n. med. Marcin Mazerant

Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc

lek. med. Włodzimierz Leszczyński

Oddział Neurologiczny

lek. med. Jacek Hübner

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

lek. med. Artur Widera

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

lek. med. Krystyna Mickiewicz

Oddział Dzienny Chemioterapii

dr n. med. Andrzej Kałmuk

Szpitalny Oddział Ratunkowy

lek. Tomasz Stępień

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

mgr Agata Śliskowska vel Śliska

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

mgr Agata Rudniak

Zakład Mikrobiologii

mgr Agata Zygmunt

Apteka Szpitalna

mgr Anna Barbach