W budynku Szpitala Powiatowego w Radomsku podjęto działania zmierzające do usunięcia podstawowych barier architektonicznych i przystosowania placówki do obsługi osób niepełnosprawnych.
Obejmują one następujące elementy :
podjazd do głównego budynku szpitala: podjazd o łagodnym kącie nachylenia prowadzi od placu przed wjazdem do wejścia głównego placówki,
drzwi przy wejściu głównym otwierają się automatycznie, pacjenci mogą swobodnie wjechać do środka placówki,
w punkcie informacyjnym (parter budynku) przy wejściu głównym dostępny jest pracownik, który w razie problemów pomoże znaleźć właściwego specjalistę lub oddział szpitalny,
• przed wejściem głównym do budynku jak i przy SOR są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
• na parkingu szpitalnym w bliskiej odległości do budynku głównego zlokalizowano także miejsce postojowe dla kobiet ciężarnych,
dojazd do poradni specjalistycznych odbywa się od strony wejścia głównego, wjazd do gabinetów jest przystosowany do osób niepełnosprawnych, na terenie poradni jak również w holu głównym znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
• w przypadku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wejście do oddziału jest możliwe z poziomu terenu, przy wejściu na SOR znajdują się dyżurne wózki dla niepełnosprawnych,
• dojazd do Oddziału Dziennego Rehabilitacji Kardiologicznej jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyznaczono z tyłu budynku miejsca parkingowe oraz podjazd umożliwiający dotarcie do oddziału,
• dojazd do pacjentów Oddziałów: Rehabilitacji Neurologicznej, Obserwacyjno- Zakaźnego oraz Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego przystosowany został dla pacjentów niepełnosprawnych. Wjazdy do oddziałów odbywają się po specjalnych podjazdach (rampach) wraz z zamontowanymi barierki ułatwiającymi poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
• podjazdy (rampy) znajdują się także przy wejściu do Stacji Dializ,
windy : wszystkie windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
toalety: na każdej kondygnacji znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
• dojazd do Szpitala jest możliwy komunikacją miejską, autobusami jak i busami.