Klauzula informacyjna – przetwarzania danych osobowych w systemie SWD

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, zmienia się również ustawa  z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.  2017r., poz. 2195, z późn. zm.) dalej Ustawa.

W związku z tym, Szpital Powiatowy w Radomsku informuje:

Od dnia 4 maja 2019r. każda osoba zwracająca się z żądaniem udostępnienia informacji o zdarzeniach zarejestrowanych przez System Wspomagania Dowództwa Państwowego Ratownictwa Medycznego (dalej „SWD PRM”), jako prawo wynikające z art. 15 RODO, na podstawie art. 24c ust. 12, jest zobowiązana podczas składania wniosku przekazać następujące informacje:

  • okoliczności zdarzenia, którego żądanie dotyczy,
  • data i miejsce zdarzenia,
  • numer telefonu z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu

W przypadku pytań dotyczących udostępniania informacji z  SWD PRM prosimy o kontakt z Piotrem Busem – Koordynatorem Zespołów Ratownictwa Medycznego lub Inspektorem Ochrony Danych – Piotr Rajski, tel. 510 277 855, adres e-mail: iodo@szpital.biz.pl