Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
07:00
Logopedyczna
07:15 - 15:05

Kardiologiczna
07:30 - 10:00

Okulistyczna
07:30 - 10:25


Urologiczna
07:30 - 11:30

Reumatologiczna
07:30 - 14:30

Chirurgiczna
07:30 - 20:00
ChirurgicznaPoradnia czynna
w godzinach: 07:30 - 20:00

Otolaryngologiczna
08:00 - 14:00

Neurologiczna
08:00 - 15:05


Pulmonologiczna
10:00 - 14:00

Rehabilitacyjna
10:00 - 18:00

Endokrynologiczna
11:00 - 15:05

Kardiologiczna
11:00 - 15:05

Okulistyczna
11:00 - 18:00
Okulistyczna
07:30 - 14:30

Reumatologiczna
07:30 - 14:30

Kardiologiczna
07:30 - 15:00

Chirurgiczna
07:30 - 18:00

Otolaryngologiczna
08:00 - 14:00

Rehabilitacyjna
08:00 - 14:30

Neurologiczna
08:00 - 15:05


Diabetologiczna
10:00 - 14:35


Logopedyczna
11:15 - 15:05

Urologiczna
15:00 - 19:00
Logopedyczna
07:15 - 12:15

Kardiologiczna
07:30 - 14:00

Okulistyczna
07:30 - 14:30

Neurologiczna
07:30 - 15:05

Chirurgiczna
07:30 - 18:00

Reumatologiczna
07:30 - 20:00

Hepatologiczna
08:00 - 12:00

Otolaryngologiczna
08:00 - 14:00

Rehabilitacyjna
08:00 - 17:30


Diabetologiczna
11:00 - 18:00

Urologiczna
12:00 - 14:30

Pulmonologiczna
13:00 - 18:00

Endokrynologiczna
13:30 - 15:05

Logopedyczna
14:15 - 18:00

Onkologiczna
16:00 - 20:00
Logopedyczna
07:15 - 15:05

Okulistyczna
07:30 - 14:30

Chirurgiczna
07:30 - 15:00

Endokrynologiczna
08:00 - 12:00

Rehabilitacyjna
08:00 - 17:30


Otolaryngologiczna
08:30 - 11:00

Pulmonologiczna
10:00 - 14:00

Diabetologiczna
10:00 - 15:05


Reumatologiczna
11:00 - 18:00

Neurologiczna
12:00 - 19:00

Kardiologiczna
14:00 - 18:00

Otolaryngologiczna
14:00 - 18:00

Onkologiczna
15:00 - 18:00

Urologiczna
15:00 - 19:00

Hepatologiczna
15:30 - 19:30

Onkologiczna
19:00 - 22:00
Logopedyczna
07:15 - 15:05

Okulistyczna
07:30 - 14:30

Reumatologiczna
07:30 - 14:30

Chirurgiczna
07:30 - 15:00

Rehabilitacyjna
08:00 - 10:00

Diabetologiczna
08:00 - 12:00

Hepatologiczna
08:00 - 12:00


Otolaryngologiczna
08:00 - 14:00

Pulmonologiczna
08:00 - 14:00

Onkologiczna
08:00 - 15:00

Neurologiczna
08:00 - 15:05

Rehabilitacyjna
12:00 - 15:00

08:00
Onkologiczna
08:00 - 15:30
Onkologiczna
08:00 - 15:30
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
07:00
Reumatologiczna
07:30 - 14:30
Reumatologiczna
07:30 - 14:30
Reumatologiczna
07:30 - 20:00
Reumatologiczna
07:30 - 14:30
08:00
09:00
10:00
11:00
Reumatologiczna
11:00 - 18:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
07:00
Kardiologiczna
07:30 - 10:00
Kardiologiczna
07:30 - 15:00
Kardiologiczna
07:30 - 14:00
08:00
09:00
10:00
11:00
Kardiologiczna
11:00 - 15:05
12:00
13:00
14:00
Kardiologiczna
14:00 - 18:00
15:00
16:00
17:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Poniedziałek

Wtorek

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08:00
Endokrynologiczna
08:00 - 12:00
09:00
10:00
11:00
Endokrynologiczna
11:00 - 15:05
12:00
13:00
Endokrynologiczna
13:30 - 15:05
14:00
15:00

Poniedziałek

Środa

Czwartek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
07:00
Chirurgiczna
07:30 - 20:00
ChirurgicznaPoradnia czynna
w godzinach: 07:30 - 20:00
Chirurgiczna
07:30 - 18:00
Chirurgiczna
07:30 - 18:00
Chirurgiczna
07:30 - 15:00
Chirurgiczna
07:30 - 15:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
07:00
Okulistyczna
07:30 - 10:25
Okulistyczna
07:30 - 14:30
Okulistyczna
07:30 - 14:30
Okulistyczna
07:30 - 14:30
Okulistyczna
07:30 - 14:30
08:00
09:00
10:00
11:00
Okulistyczna
11:00 - 18:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

No events hours available!
No events hours available!
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
07:00
Neurologiczna
07:30 - 15:05
08:00
Neurologiczna
08:00 - 15:05
Neurologiczna
08:00 - 15:05
Neurologiczna
08:00 - 15:05
09:00
10:00
11:00
12:00
Neurologiczna
12:00 - 19:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
07:00
Urologiczna
07:30 - 11:30
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
Urologiczna
12:00 - 14:30
13:00
14:00
15:00
Urologiczna
15:00 - 19:00
Urologiczna
15:00 - 19:00
16:00
17:00
18:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08:00
Diabetologiczna
08:00 - 12:00
09:00
10:00
Diabetologiczna
10:00 - 14:35
Diabetologiczna
10:00 - 15:05
11:00
Diabetologiczna
11:00 - 18:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
07:00
Logopedyczna
07:15 - 15:05
Logopedyczna
07:15 - 12:15
Logopedyczna
07:15 - 15:05
Logopedyczna
07:15 - 15:05
08:00
09:00
10:00
11:00
Logopedyczna
11:15 - 15:05
12:00
13:00
14:00
Logopedyczna
14:15 - 18:00
15:00
16:00
17:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08:00
Otolaryngologiczna
08:00 - 14:00
Otolaryngologiczna
08:00 - 14:00
Otolaryngologiczna
08:00 - 14:00
Otolaryngologiczna
08:30 - 11:00
Otolaryngologiczna
08:00 - 14:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
Otolaryngologiczna
14:00 - 18:00
15:00
16:00
17:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

No events hours available!
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08:00
Onkologiczna
08:00 - 15:00
Onkologiczna
08:00 - 15:30
Onkologiczna
08:00 - 15:30
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Onkologiczna
15:00 - 18:00
16:00
Onkologiczna
16:00 - 20:00
17:00
18:00
19:00
Onkologiczna
19:00 - 22:00
20:00
21:00

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

No events hours available!
No events hours available!
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08:00
Hepatologiczna
08:00 - 12:00
Hepatologiczna
08:00 - 12:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Hepatologiczna
15:30 - 19:30
16:00
17:00
18:00
19:00

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08:00
Rehabilitacyjna
08:00 - 14:30
Rehabilitacyjna
08:00 - 17:30
Rehabilitacyjna
08:00 - 17:30
Rehabilitacyjna
08:00 - 10:00
09:00
10:00
Rehabilitacyjna
10:00 - 18:00
11:00
12:00
Rehabilitacyjna
12:00 - 15:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08:00
Pulmonologiczna
08:00 - 14:00
09:00
10:00
Pulmonologiczna
10:00 - 14:00
Pulmonologiczna
10:00 - 14:00
11:00
12:00
13:00
Pulmonologiczna
13:00 - 18:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Poniedziałek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

No events available!